Въпрос:

Какъв допълнителен медикамент трябва да се приложи  при възрастен пациенти наскоро  хоспитализиран  по повод на диспнея и диагностициран с "конгестивна сърдечна недостатъчност", който  приема аспирин и симвастатин?

  1. Спиронолактон
  2. АСЕ-инхибитор
  3. Бримков  диуретик
  4. Албутерол инхалатор при нужда

Отговор и  обяснения:

Верният отговор  е № 2 - АСЕ инхибитор

  • Приложението на АСЕ инхибитори  е  крайъгълен камък при лечението на  конгестивната сърдечна недостатъчоност, защото и намаля следнатоварването, а и  увеличава продължителността на  болните
  • Приложението на диуретик се налага  при наличие на доказателства за задръжка  на  течности  и спиронолактон се прилага при напреднала сърдечна недостатъчност, защото нивата на  Алдостерон при тези  пациенти са над 20 пъти над нормата
  • АСЕ  инхибиторите блокират конверсията  на Ангиотензин I до Ангиотензин II, което намаля  след натоварването и увеличава венозния капацитет
  • Приложението на Албутерол не е  от полза при пациентите с конгестивна сърдечна недостатъчност