Въпрос:

Характерната аускултаторна находка при персистиращ дуктус артериозус трябва да изчезне напълно едновременно  с  функционалното затваряне на дуктуса  в  рамките на:

  1. Няколко минути
  2. Няколко часа
  3. Няколко дни
  4. Няколко седмици

Отговор и обяснения:

Верният отговор  е № 2  -  в рамките на няколко часа

  • Функционалното затваряне се наблюдава 10-15 часа  след раждането, при все че е възможен малък шънт от аортата към пулмоналната артерия за  няколко дни