Печат
Посещения: 154

Глава II - кардиология - артериална хипертония, детайлен анализ

Артериалната хипертония (хипертонията) засяга близо 30% от населението по света  и честотата й се увеличава с увеличаване на телесното тегло на пациентът, както и на  възрастта му. Очаква се превалентността на хипертонията да се увеличава в бъдещето. Хипертонията е важен рисков фактор  за появата на много общи заболявания  като инсулт,  миокарден инфаркт, хронична бъбречна недостатъчност,  офталмологична патология  и  сърдечна  недостатъчност. Тя е  и  най-модифицируемият кардиоваскуларен рисков фактор. Агресивният контрол върху кръвното налягане има за последствие значително снижение на общата болестност и смъртност при хипертониците.

Базисна информация

Клинична презентация  на  хипертонията

Диагностика на артериалната хипертония

Ситуации, които могат да влошат развитието  на артериалната хипертония

Някои коректируми причини за хипертонията

Лечение на есенциална хипертония

Нефармакологични мерки и терапевтични цели

Фармакотерапия на есенциалната хипертония

Първоначална терапия

При общата популация  терапията започва  с приложението на  тиазиден диуретик, блокер  на  Са канали,  АСЕ инхибитор,  а при непосимост към последните  се прилага АII блокер - самостоятелно или в комбинация, не се комбинират АСЕ  инхибитори и АII блокери само. Чернокожите  пациенти реагират по-добре на  пирложението на тиазид и/или блокер на Са канали от представителите на другите раси. За  препоръчване е  употребата на препарат с  депо-действие. Монотерапията обаче е  успешна при едва 40% отпациентите, които налага употребата на лекарствени комбинации често.  Ако няма  добър терапевтичен отговор към някой антихипертензив е разумно първо да се увеличи  дозата му до максимално препоръчваната, а ако това не  помогне едва тогава  да се преустанови приема му и да се назначи друг антихипертензив.

Съществуват гайдлайни, които препоръчват  избор на антихипертензивен препарат съобразно  наличната коморбидност на пациента. Тези  насоки са  публикувани в други статии на сайта ми и няма да ги повтарям и тук.

При бременни пациентки не се прилагат АСЕ инхибитор, АII-блокер и фуроземид (тораземид може да се използва  обаче).

Лечение на  хипертоничната спешност

Някои  насоки ще повторя и в тази статия: