Какъв признак се вижда на тази КТ на бял дроб? Каква е  най-важната диагноза?

"Признакът на пчелната пита" -  признак  на налична пулмонална фиброза

Признакът  на пчелната пита представлява  сравнително честа КТ находка и е наличен най-често  при  наличие на пулмонална фиброа, която  от  своя страна се наблюдава най-често при  интестиналната пневмония. Представлява, както сами виждате клъстерни циклични въздушни пространства  с размери 0.3 -  1 сантиметра в  диаметър, предимно със субплеврална дистрибуция.  Стената на кистите  обикновено са  добре дефинирани и циклични.

Признакът на пчелната пита  е  иреверзибелна находка при интестициалното белодробно заболяване  и е асоцииран с лоша  прогноза за пациента.