Печат
Посещения: 156

Пропедевтика на вътрешните болести - изследване на респираторната система

Общ подход към болният

Ръце  и  нокти

Преди да погледнете ръцете на пациентът си първо погледнете дали  заниците му са еднакви: ако има едностранно стеснение на зеница твърде  е вероятно да има ипсилатерална загубана мускулна маса на ръката  поради евент.също наличие на апикална белодробна неоплазия (синдром на Панкоаст).

Двете ръце на пациентът трябва да  се огледат в хода на сравнителен  анализ.

Търсим и  следните доказателства по ръцете на пациентът:

Периферен пулс

Изследва се най-често периферният пулс на дясната ръка за около 30 секунди, а ако се изисква установяването на  пулсова регулярност се изследва пулса на двете ръце. 

Парадоксален пулс има при тежкостепенна бронхиална астма,  констриктивен перикардит и перикарден излив (сърдечна тампонада),  той се дефинира като спад на  систолното кръвно налягане с  повече от 10 милиметра жив.стълб при вдишването.

Очите на пациентът 

Първо се провряват конюнктивите за наличие на конюнктивална бледност,  след това се установява и състоянието/размера на зениците. Комбинацията от птоза на  клепача и контрактирани  зеници  представлява  синдром на Хорнър:

Дрезгав глас и кашлица  с продължителност и на двата симптома над 14 дни могатда се наблюдават в хода на  синдрома на Панкоаст, когато се засегне от въховият тумор рекурент  ларингеалният нерв.

Устата на пациентът

Помолете  пациентът да  покаже   езикът си и  проверете за наличие  на  централна цианоза, която се развива когато   несатурираният хемоглобин се покачи до5 гр/литър. Периферната цианоза се развива много по-рано.

Врата на пациентът

Фокусът е върху  3 главни области:

  1. Югуларни вени - налягането в тях отразява налягането  в дясното предсърдие
  2. Трахея  - трябва да отбележите дали трахеята  е централно разположена или е девиирана
  3. Наличие  на  цервикална лимфаденопатия

Предна гръдна стена

Прегледът започва  с оглед на  предната гръдна стена: уверете се, че пациентът няма гръден кош  като варел,  няма  и промени в  нормалната му анатомика като напр.: кифоза,  сколиоза или pectus carinatum.

Палпация на предната гръдна  стена

Ръцете  трябва да се поставят симетрично  от двете страни на гръдният кош,  като пациентът се подканя да  направи дълбоко  двишване.

Слеващият тест е  установяването  на  вокален фремитус.

Перкусия  на предната  гръдна стена

Перкутира се първо субклавикуларното  пространство, след това клавикулите и след това 4 нива надолу  и  от двете  страни,като перкусията е  сравнителна.

Вие можете  да очаквате  следните находки:

Аускултация на предната гръдна  стена

Аускултира се  на същите места,  където е била проведена  перкусията. Използва се камбанката на стетоскопа  за аускултация на субклавикуларните пространства  и  диафрагмата за аускултация на другите места.  Търсим както основните така  и допълнителните дихателни звуци, които са:  везикуларни, намалени или  бронхиални.

Везикуларните звуци  се чуват при нормален  бял дроб, когато няма дупка между   експирация  и инспирация.

Намалените дихателни звуци могат да са локализирани или генерализирани. 

Локализираните намалени дихателни звуци се наблюдават при:

Генерализирано намаление на дихателните звуци се установява при:

Бронхиално дишане  се установява когато има дупка  между двишването  и  издишването  и когато двата дихателни цикъла са с еднаква продължителност. Бронхиално дишане има при:

 Допълнителните дихателни звуци са: