Глава ХІІ – образни изследвания във вътрешните болести - радиопедия, коарктация на аортата

Какво се вижда в медиастинума на пациентката?

Сами виждате,  че аортното копче притежава троен  контур, която находка се  образува от престенотичната дилатация  на аортната арка  и лявата субклавикуларна артерия, както  и от постстенотичната  дилатация на десцендиращата аорта. Най-добре този дефект се визуализира прии зползване на бариева каша, когато хранопроводът е  изпълнен  с контрастната  материя.