Глава ХІІ – образни изследвания във вътрешните болести - радиопедия, симптома на ръкавицата

Какъв признак се наблюдава в горният десен белодробен лоб  и каква е диагнозата?

Това, което виждате представлява така наречения признак на "пръсти в ръкавица" и се наблюдава при наличие на бронхопулмонална аспергилоза

Признака на "пръсти в ръкавица" отразява характерна пръстоподобна петниста сянка на фунгиалното мукозно възпаление с дилатирани бронхиектазични  централни бронхи, което се наблюдава при алергичната пулмонална аспергилоза.

Най-често се наблюдава  в областта на горният десен белодробен лоб  и  е резултата  от хроничният астматичен процес. Може да се наблюдава както при обзорна графия на бял дроб, така и и  КТна белият дроб.