Печат
Посещения: 137

Captopril

FDA категория по време на бременност -  D

Действие

Ангиотензин конвертиращият ензим  блокира  конверсията на Ангиотензин I до Ангиотензин II (мощен вазоконстриктор), предотвратява се и разграждането на брадикинин и другите вазодилататорни простагландини. Captopril увеличава плазмените нива на ренин  и намаля нивата на Алдостерон. Нетният терапевтичен ефект от  приложението на Captopril е развитие на системна вазодилатация.

При  орално приложение  се абсорибат около  60-75% от приложената доза Captopril, препарата трябва да се приема на гладно, защото храната намаля абсорбцията на Captopril в храаносмилателнта система. Преминава в плбацентата и кърмата (малки количества).  Около 1/2 от абсорбираната доза Captopril семетаболизирав черният дроб,  а останалото количество се отделя  в непроменен вид ренално. Присърдечна недостатъчност плазменият полу-живот на Captopril е пролонгиран  до около  3.3 часа,принорма за възрастни около 1.5 часа; при ренална  недостатъчност плазменият полу-живот на Кааптоприл се увеличава до около 40 часа.

Началото  на терапевтичният ефект на Captopril настъпва след 15-60 минути (той е най-бързо действащия АСЕ инхибитор),пика на антихипертензивният муефект настъпва след 60-90 минути, а продължителността на единично приетата доза е 6-12 часа.

Лекарствена форма

Таблетки  от по 12.5, 25, 50 и 100 мг Captopril

Дозировка

 Протовопоказания

Captopril трябва  да се ползва с особено внимание при:

Странични реакции

Безсъние,  хипотония, световъртеж,  повишена обща уморяемост;  кашлица; гръдна болка, палпитации; нарушения на вкуса, анорексия, абдоминална болка, констипация, диария, гадене/повръщане; протеинурия, нарушение на  реналната функция; ангиоедем, кожни зачервявания,  хиперкалемия, агранулоцитоза, неутропения.

Синергизъм с другите антихипертензивни препарати. Намален ефект при едновременна употреба  с НСПС, Captopril увеличава  риска от литиева токсичност;риска от развитие на ангиоедем  се увеличава при едновременната употреба на  каптоприл  с  имуносупресори с изкл.на кортикостероидите.