Печат
Посещения: 432

Capsiacin

FDA категория по време на бременност - все още не  е определена

Действие

Capsiacin се  използва за частично повлияване  на болков синдром поради наличие на  ревматоиден артрит  или остеоартрит, а също така и за лечение  на болката съпътстваща  периферните невралгии или диабетната невропатия.

Приложението на Capsiacin изчерпва  и предотвратява  реакумулацията на  субстанция Р,  която е отговорна за провеждането на болковите импулси от периферните нерви към ЦНС. Приложението на по-висока доза Capsiacin  чрез трансдермалните системи първоначално стимулира действието  на ванилоидните тип 1 рецептори  на болковите нерви,  което се последва от настъпване на болкоуспокояващ ефект,поради редукция в действието на тези рецептори съчетано с повлияване количеството на  субстанция Р в невроните. Терапевтичният ефект от  приложението на Capsiacin е успокояване на дискомфорта и болката породени от наличието на периферен болков синдром.  Началото натерапевтичният ефект на Capsiacin настъпва още в първите дни след  приложението на препарата, максимален  терапевтичен ефектнастъпва след 2-3 седмици, но продължителността на терапевтичният постефект не  е  известна все още.

Лекарствена форма

Крем съдържащ различни концентрации  Capsiacin; течност съдържаща 0.15% Capsiacin; трансдермални системи съдържащи  8%  Capsiacin

Дозировка

Противопоказания

Capsiacin трябва да се ползва с особено внимание при:

Странични реакции

Повишение на кръвното налягане, повишение на телесната температура, кашлица, болка/силно парене на мястото на приложението.  Capsiacin нямасигнификантни лекарствени  взаимодействия.