FDA категория по време на бременност - D

Фармакотерапевтичен клас на лекарственият продукт - антинеопластик/киназа инхибитор

Действие

Cabozantimib се използва за лечение на прогресиращ/метастазирал медуларен тироиден карцином. Cabozantimib инхибира. тирозин киназата, което води до нарушаване. на целуларните функции, по-силно изразено при бързометаболитните клетъчни линии. Терапевтичният ефект от приложението на Cabozantimib е забавяне прогреса на медуларния тироиден карцином. При орално приложение препаратът се абсорбира добре, като приложен по време на хранене абсорбцията му ще се повиши, но ще се потенциират и страничните реакции на Cabozantimib. Свързването с плазмените протеини е 99.7%. Интензивен чернодробен метаболизъм чрез. чернодробните оксигенази, 54% се елиминира чрез фецеса, а 27% чрез урината (като метаболити). Плазменият полу-живот на Cabozantimib е 55 часа. Началото на терапевтичният ефект на Cabozantimib настъпва в първите 2-3 месеца от приложението му, терапевтичният постефект е 14.7 месеца след края на употребата на Cabozantimib.

 

Лекарствена форма

Капсули 20 и 80 мг.

Дозировка

Орално, възрастни: 140 мг/веднъж дневно, по-нататък дозата се наглася съобразно нивото на хематологичната токсичност при отделните пациенти. ЕДНОВРЕМЕННА УПОТРЕБА С CYP3A4 инхибитори - дневната доза е 40 мг, като към пълната доза на Cabozantimib може да се премине 4 дни след преустановяване употрелата на инхибитора. ЕДНОВРЕМЕННА УПОТРЕБА С CYP3A4 индуцери - дневната доза е пак 40 мг, като към приложението на пълната доза може да се премине 3 дни след преустановяване употребата на индуцера.

Противопоказания

 • Средна до тежкостепенна чернодробна недостатъчност
 • Едновременна употреба с CYP3A4 инхибитори или индуцери
 • Бременност и лактация
 • Cabozantimib трябва да се употребява с особено внимание при:
  • Елективни хирургични процедури - употребата на Cabozantimib се преустановява 30 дни преди извършването на операцията, ако е възможно това
  • Пациенти с репродуктивен потенциал
  • Недобре контролирана артериална хипертония
  • Педиатрични пациенти - ефикасността и безопасността на Cabozantimib още не е установена при децата

Странични реакции

Повишена обща уморяемост, реверзибелна задна леукоенцефалопатия; тромболитични събития, индуциране на артериална хипертония; развитие на гастроинтестинална перитонеална фистула, абдоминална болка, супресия на апетита, абнормален вкус в устата, диария, гадене/повръщане, елевация на трансаминазите и констипация; промяна в цвета на косата, палмарно-плантарна еритродистезия, трудно заздравяване на раните; хипокалциемия, хипофосфатемия; нефротичен синдром; кървене, лимфопения, неутропения и тромбоцитопения; остеопороза на челюстта.

Множество лекарствени взаимодействия, за пълна информация относно тях моля посетте специализираните бази данни.