FDA категория по време на бременност - В

Фармакотерапевтичен клас на лекарственият продукт - допаминов антагонист

Действие

Cabergoline се ползва за. лечение на хиперпролактинемия (идиопатична или питуитарна като произход). Cabergoline инхибира секрецията на пролактин и действа като допаминов антагинист. Терапевтимчният ефект от приложението на Cabergoline е намаление на секрецията на пролактин при хиперпролактинемия. При орална употреба се абсорбира добре, но претърпява интенизвен  първоначален чернодробен метаболизъм. Cabergoline притежава широк обем на дистрибуция, като максимални концентрации от Cabergoline се установяват в хипофизата. По-малко от 4% от. приложената. доза се елиминира в непроменен вид чрез урината на пациента. Свързването на Cabergoline  с плазмените протеини е 40-42%. Плазменият полу-живот на Cabergoline е около 65 часа. Пиков терапевтичен ефект се наблюдава 2-3 часа след приема на Cabergoline, но продължителността на терапевтичният пост ефект не е известна.

Лекарствена форма

Таблетки 0.5 мг.

Дозировка

Орално, 0.25 мг/два пъти седмично, след 4 седмична употреба, ако е необходимо дозата може да се увеличи двойно, а след още 4 седмици до 1 мг/два пъти седмично.

Противопоказания

 • Хиперсензитивност към егрот алкалоиди или към Cabergoline
 • Недобре контролирана артериална хипертония
 • Положителна анамнеза за наличие на пулмонално, перикардно или ретроперитонеално фибротично заболяване
 • Положителна анамнеза за наличие на валвуларно сърдечно заболяване
 • Период на лактация - подтиска лактацията
 • Cabergoline трябва да се ползва с особено внимание при:
  • Хепатални увреди
  • Пациенти, които приемат медикаменти, които могат да индуцират валвулопатии като някои антинеопластици или симпатокимиметици
  • Период на бременност - Cabergoline трябва да се употребява само при крайна нужда от препарата
  • Педиатрични пациенти - ефикасността не е доказана все още

Странични реакции

Световъртеж, главоболие, депресия, повишена сънливост, повишена обща уморяемост, заболявания протичащи с повишена импулсивност могат да се екзацербират, повишена нервност, световъртеж; пулминолна фиброза, плеврални изливи; перикардна фиброза, валвулопатии, ортостатична хипотония, топли вълни; ретроперитонеална фиброза, констипация, гадане и повръщане, абдоминална болка, диспепсия; дисменорея; болка в млечните жлези, парастезии. Риск от индуциране на хипотония при едновременна употреба с антихипертензивни препарати; Cabergoline може да потенциира ефектът на антидепресантите, които са инхибитори на обратното поемане на серотонин; ефектът на Cabergoline може да се редуцира от едновременното приложение с фенотиазини, тиоксантини или метоклопамид.