С1 – естеразен инхибитор

FDA категория по време на бременност – С

Фармакотерапевтичен клас на лекарственият продукт –  не е клесифициран

Действие

С1-естеразният инхибитор се използва за лечение на остри абдоминални, ларингеални и фациални атаки на хередитарен ангиоедем. Препаратът замества липсващият/намален С1-естеразен инхибитор при пациенти с хередитарен ангиоедем. Супресията на контактната активация чрез приложението на препаратът предотвратява активацията на каскада от събития, които водят до развитие на ангиоедема при пациентите схередитарен ангиоедем, който се характеризира с повишен васкуларен пермеабилитет, подуване, еритема и ларингоспазъм. Терапевтичният ефект от приложението на С1-естеразният инхибитор е намаление на тежестта на протичане на хередитарният ангиоедем. Плазменият полу-живот на препаратът е 18 часа; началото на терапевтичният ефект настъпва 30-тина минути след приложението му, пиков ефект се наблюдава след 4 часа, а продължителността на пост-терапевтичният ефект е над 4 часа.

Лекарствена форма

Лиофилизирана субстанция за венозна употреба – 500 единици/флакон.

Дозировка

Венозно, след разреждане – 20 единици/килограм.

Противопоказания

Положителна анамнеза за преживени животозастрашаващи атаки на хиперсензитивни реакции от бърз тип вкл.анафилаксия. С1-естеразният инхибитор трябва да се ползва с особено внимание при: наличие на тромбофилични състояния, периоди на бременност и лактация; ефикасността и безопасността на препаратът при деца под 12 години не е доказана все още.

Странични реакции

Главоболие, тромбоемболични инциденти, абдоминална болка, диария, гадене/повръщане и абнормален вкус; мускулни спазми; хиперсензитивни реакции вкл.анафилаксия.

Препаратът притежава редица лекарствени взаимодействия и преди употребата му ако те не се познават добре лекуващият лекар трябва да направи справка за тях в специализираните бази данни относно лекарствените взаимодействия