Butorphanol

FDA категория по време на бременност – С

Фармакотерапевтичен клас на лекарственият продукт –  опиоиден аналгетик

Действие

Butorphanol се използва за лечение на средно тежък до тежък болков синдром; за аналгезия по време на раждането; за седатация преди извършване на хирургична интервенция и като част от балансираната анестезия. Butorphanol се свързва с опиатните рецептори в ЦНС, като по този начин повлиява отговорът към болковия стимул, но също така предизвиква и ЦНС депресия. Това негово частично антагонистично действие обаче лежи в основата и на развитието на психическа и/или физическа зависимост към Butorphanol. Терапевтичният ефект от приложението на Butorphanol е редуциране интензитета на болковият синдром. Butorphanol се абсорбира добре в системното кръвообръщение след назална или мускулна употреба. Преминава през плацентата и навлиза и в кърмата. Плазменият полу-живот на Butorphanol е 3-4 часа. Началото на аналгетичният ефект на Butorphanol при мускулно приложение настъпва след 10-тина мини, при венозно – почти веднага, а при назално до 15 минути след апликацията на Butorphanol. Пиков аналгетичен ефект при мускулно приложение настъпва след 60-90 минути, при венозно след 4-5 минути, а при интраназално след 1-2 часа. Терапевтичният постефект на Butorphanol е 2-5 часа след приложението му.

Лекарствена форма

Ампули съдържащи 1 или 2 мг/мл Butorphanol; разтвор за интраназална употреба съдържащ 10 мг/мл Butorphanol

Дозировка

Възрастни, мускулно: 2 мг през 3-4 часа, колкото е необходимо. Възрастни, венозно: 1 мг през 3-4 часа, колкото е необходимо като продължителност; ПРИ ГЕРИАТРИЧНИТЕ ПАЦИЕНТИ СЕ ПРИЛАГА 50% ОТ ДОЗАТА ЗА ВЪЗРАСТНИ! Възрастни, интраназално: 1 мг е равен на 1 доза, първоначално; допълнителни дози могат да се приложат след 60-90 минути, но ако болковия синдром е тежкостепенен интраназално могат да се приложат и 2 мг Butorphanol първоначално.

Противопоказания

Свръхчувствителност към Butorphanol ; пациенти, които имат физическа зависимост към опиоиди. Butorphanol трябва да се ползва с особено внимание при: травма на главата, увеличено интракраниално налягане, наличие на тежкостепенно пулмонално, ренално или хепатално заболяване; хипотироидизъм; адренална недостатъчност; алкохолизъм; недиагностицирана абдоминална болка; простатна хиперплазия; ефикасността и безопасността на Butorphanol при педиатрични пациенти все още не е доказана напълно; гериатричните пациенти трябва да ползват по-ниски дози от Butorphanol, поради по-голямата вероятност от настъпване на нежелани странични реакции при тях.

Странични реакции

Объркване, дисфария, халюцинации, седатация, еуфория, главоболие и вивидни сънища; нарушение на зрението, диплопия, миоза – при употреба на високи дози Butorphanol; респираторна депресия; хипертония, хипотония, палпитации; гадене, констипация, сухота в устата, повръщане; уринна ретенция; повишено изпотяване; развитие на физическа зависимост към употребата на Butorphanol, развитие на психическа зависимост.  

Препаратът притежава редица лекарствени взаимодействия и преди употребата му ако те не се познават добре лекуващият лекар трябва да направи справка за тях в специализираните бази данни относно лекарствените взаимодействия