Butenafine

FDA категория по време на бременност – В

Фармакотерапевтичен клас на лекарственият продукт –  антифунгиален препарат за локална употреба

Действие

Butenafine се използва за лечение на различни кожни инфекции вкл.тинеа педис, тинеа крурис, тинеа корпорис и тинеа везикулар. Butenafine повлиява негативно синтезата на клетъчната стена на гъбичките. Кожната абсорбция на Butenafine е минимална, Дистрибуцията при локално приложение и предимно в кожата на мястото на приложението. Системно абсорбираните количества се метаболизират чернодробно чрез хидроксилация. Плазменият полу-живот на Butenafine е 35 часа. Пиковият терапевтичен ефект, както и постефекта на Butenafine продължават няколко седмици след преустановяване употреба на препаратът.

Лекарствена форма

Крем съдържащ 1% Butenafine

Дозировка

Прилага се външно (локално), при възрастни и деца над 12 години, веднъж дневно в продължение на 7 последователни дни; при пациенти страдащи от тинеа педис Butenafine се прилага два пъти дневно в продължение на 7 дни.

Противопоказания

Свръхчувствителност към Butenafine; някои продукти съдържащи Butenafine съдържат и алкохол и бисулфити и това може да предизвика поява на различни странични реакции. Butenafine трябва да се употребява с особено внимание при наличие на инфекции на ноктите и скалпа, понеже те изискват и приложение на системна терапия; с особени внимание Butenafine съдържащите продукти трябва да се употребяват в период на бременност и лактация.

Странични реакции

Парене на мястото на апликация, кожна сухота, локални хиперсензитивни реакции и щипене.

Препаратът притежава редица лекарствени взаимодействия и преди употребата му ако те не се познават добре лекуващият лекар трябва да направи справка за тях в специализираните бази данни относно лекарствените взаимодействия