Buspirone

FDA категория по време на бременност – В

Фармакотерапевтичен клас на лекарственият продукт –  препарата за лечение на повишено общо безпокойство

Действие

Buspirone се използва за лечение на повишено общо безпокойство. Buspirone се свързва със серотониновите и допаминовите рецептори в мозъка на пациентът и увеличава метаболизма на норадреналин в ЦНС. Терапевтичният ефект от приложението на Buspirone е овладяване на повишеното общо безпокойство. Buspirone се абсорбира бързо и почти напълно в хрансомилателната система на пациентът; 95% от абсорбираното количество се свързва с плазмените протеини; интензивно се метаболизира в черния дроб,а 20-40% от абсорбираното количество се елиминира чрез фецеса. Плазменият полу-живот на Buspirone е 2-3 часа. Началото на терапевтичният ефект на Buspirone настъпва 7-10 дни след започване на регулярният прием на препарата, пиков терапевтичент ежект се наблюдава 3-тата/4-тата седмица от началото на терапията, но продължителността на терапевтичният постефект не е известна.

Лекарствена форма

Таблетки съдъражщи 5, 7.5, 10, 15 или 30 мг Buspirone всяка

Дозировка

Възрастни: първоначално 7.5 мг два пъти дневно, след 5-7 дни дозата ако е необходимо може да се увеличи с 5 мг/12 часа още, ако и това не е достатъчно дозата след още 5 дни може отново да се увеличи по същият начин, но не повече от 60 мг/дневно т.е 2 по 30 мг/дневно като МДД.

Противопоказания

Свръхчувствителност км Buspirone; тежкостепенни хепатални/ренални увреди; едновременна употреба на МАО-инхибитори; едновременен прием на сок от грейпфрут. Buspirone трябва да се употребява с особено внимание при пациенти, които приемат други препарати за лечение на повишено общо безпокойство, които постепенно трябва да бъдат преустановени преди употребата на Buspirone; при пациенти, които приемат други психотропни препарати; безопасността на приложение на Buspirone в педиатрията още не е доказана.

Странични реакции

Световъртеж, сънливост, повишена раздразнителност, повишена обща уморяемост, главоболие, безсъние, обща слабост и деперсонализационни изживявания; замъглено зрение, назална конгестия, сухо гърло, промяна в усещанията за мирис, конюнктивит; гръдна конгестия, хипервентилация, скъсяване продължителността на дихателният акт; гръдна болка, палпитации тахикардия, хипертензивни реакции, хипотензивни реакции, синкоп; гадене/абдоминална болка, констипация/диария, сухота в устата, повръщане; промени в либидото, дизурия, често уриниране; кожни зачервявания, алопеция, кожна сухота, флаш-реакции, пруритус; ирегулярен мензис, миалгия; нарушена координация,парестезия, тремор, повишено изпотяване, треска

Препаратът притежава редица лекарствени взаимодействия и преди употребата му ако те не се познават добре лекуващият лекар трябва да направи справка за тях в специализираните бази данни относно лекарствените взаимодействия