На пациент с мигренозна атака е даден Напроксен. Кой е най-честият страничен ефект на този препарат от долуизброените?

Избори:

  1. Диспепсия
  2. Тинитус
  3. Ларингеален спазъм
  4. Невропатия

Верният отговор е №1 - диспепсия

Гастроинтестиналната токсичност е много силно изразена при всички представители на нестероидните противовъзпалителни препарати, ето защо в случая диспепсията ще е най-вероятната проява на тази токсичност.

Друг чест страничен ефект на нестероидните противовъзпалителни препарати и реналната им токсичност - всички НСПС блокират простагландиновата ситнеза и в бъбреците, което предизвиква контракция на аферентните бъбречни артериоли, което редуцира реналната перфузия.