Печат
Посещения: 371

При употребата на кой от следните лекарствени продукти, изброени по-долу се налага добавяне на калий на таблетки към съществуващата терапия?

Избори:

  1. Спиронолактон
  2. Хидрохлортиазид
  3. Амилорид
  4. Каптоприл

Верният отговор е №2 - хидрохлортиазид

Употребата на хидрохлортиазид се асоциира с развитието и на хипокалемия, ето защо често към съществуващата терапия се налага да се добавят калий съдържащи таблетки, особено ако пациентът ви е диабетик, защото при хипокалемия нивата на калия спадат драстично и може да настъпи внезапна сърдечна смър от този факт.