67 годишен пациент страдащ от захарен диабет, постъпва в делир в спешното отделение, освен това се оплаква от главоболие - фебрилен (40.5 градуса Целзий). Неуговото кръвно налягане е 82/45, пулсът му е 110 уд/минута, а респираторната му честота е 20. Той има фотофобия и вратна ригидност. Извършена е компютърна томография на ЦНС без контраст, която не показва наличие на ЦНС туморни маси. Лумбалната пункция обаче показва наличие на 2000 клетки/мл със 100% неутрофилия, глукоза на цереброспиналната течност повишена и наличие на Gram (-) микроорганизми в нея. Коя от следните терапии емпирично трябва да се започне?

Избори: 

  1. Пиперацилин с Тазобактам
  2. Дексаметазон след антибиотика
  3. Дексаметазон преди антибиотика
  4. Амфотерицин В

Верният отговор е №3 - дексаметазон преди антибиотика

Ако се приложи първо антибиотик това ще доведе до отделяне на компоненти от лизираната бактериална клетъчна стена, което ще инициира масирано отделяне на инфламаторни цитокини в субарахноидалното пространство също, които ще нарушет целостта на кръвно-мозъчната бариера и така ще се увреди допълнително ЦНС.

Приложението на дексаметазон преди антибиотика ще предотврати гореописаният ефект на масирано отделяне на инхламаторни цитокини, защото дексаметазон инхибира действието на интерлевкин-1 и на тумор-некротичният фактор-алфа, действие което е доказано при наличие на менингит особено причинен от пневмококи.

Емпиричната антибиотична терапия включва: ампицилин, ванкомицин и цефалосторини-трета генерация.