Вашият пациент е с новопоставена диагноза "фибромиалгия" и терапията при него е започнала с приложението на Дулоксетин. Кой от долуизброените механизми на действие е отговорен за неговото подобрение?

Избори:

  1. Инхибиране на ензима циклооксигеназа
  2. Инхибиране на обратното поемане на серотонин и норадреналин в невронните синапси
  3. Стимулация на "мю" опиоидните рецептори
  4. Мускулна релаксация поради генерализирана ЦНС депресия от Дулоксетин

Верният отговор е №2 - инхибиране на обратното поемане на серотонин и норадреналин в невронните синапси

Дулоксетин често е ползван като препарат от първи ред за лечение на фибромиалгия.

Неговият механизъм на действие е инхибиране обратното поемане на серотонин и норадреналин в невронните синапси.

Ефектът на Дулоксетин при фибромиалгия, както и антидепресивният ефект на препаратът настъпват след 2-3 седмици редовна употреба.

Прегабалин представлява антиконвулсант, който също се употребява за лечение на фибромиалгия.