Вашият пациент е с диагноза "холестатична жълтеница", след като сте му изследвали неговият лекарствен профил вие сте установили, че той приема: Преднизолон, Тандолаприл, Хлорталидон и Набуметон. Кой от тези препарати е най-вероятната причина за развитието на холестатичната жълтеница при вашият пациент?

Избори:

  1. Преднизолон
  2. Хлорталидон
  3. Тандолаприл
  4. Набуметон

 

Верният отговор е № 3 - Тандолаприл

Холестатичната жълтеница може да представлява токсичност, която се асоциира с употребата на АСЕ-инхибитори, като нерядко тя може да прогресира до фулминантна хепатална некроза. Появата на АСЕ-инхибитор асоциираната холестатична жълтеница изисква преустановяване употребата на АСЕ-инхибитора.

Останалите гореизброени лекарствени продукти не предизвикват холестатична жълтеница.

Пациентите приемащи АСЕ-инхибиторите трябва да съобщават на лекуващият ги лекар за всеки евентуален симптом отразяващ хепатална увреда.