Пациент с водна диария с продължителност едно денонощие. На следващата сутрин се оплаква от гадене, повръщане и абдоминални крампи. Изпражненията му са водно диарични с миризма на риба. Пациентът скоро е пътувал до Мексико. Кой от следните микроорганизми е най-вероятният причинител на боластта. при този пациент?

Избори:

  1. Clostridium difficile
  2. Giardia lamblia
  3. Entamoeba histolytica
  4. Vibro cholera

Верният отговор е № 4 - Vibro cholera

Холерата е чест причинител на диаричен синдром и бързо може да доведе до развитие на дехидратация и смърт при болният. Началната инфекциозна доза при холерата е много малка! 

Употребата на антиациди/инхибиттори на протонните помпи в стомаха увеличава риска от развитие на холера. Болестта се представя типично с водниста диария с мирис на риба.

Пациентите с кръвна група 0 са висикорискови за развитието на холера.

Лечението е предимно чрез масивна флуидотерапия и не винаги има нужда от употреба на антибиотици. Антибиотик на първи избор е Азитромицин.