21 годишна пациентка с пролонгирано раждане, цервиксът и трябва да бъде дилатирам медикаментозно с някой от долуизброените препарати.

Избори:

  1. Finasteride
  2. Oxytocin
  3. Ergonovine
  4. Dinopostone

Верният отговор е №4 - Динопростон

Динопростон представлява простагландинов дериват, който прави цервика на матката тънък и дилатиран.