Какво е важно да разпознаеме преди да започнем да образоваме пациентът относно естеството на неговото заболяване?

Избори:

  1. Дали пациентът иска заболяването му да е известно на роднините му
  2. Тежестта на патологията при пациентът
  3. Дали пациентът е в състояние да вербализира, това което ще му обясните
  4. Степента на повишено общо безпокойство при даденият пациент

Верният отговор е № 4 - степента на повишено общо безпокойство при даденият пациент

Дори наличието на леко повишено общо безпокойство при пациента ще му попречи да бъдете разбран по правилният начин