Кой от следните медикаменти се дава при хронична употреба на нестероидни противовъзпалителни препарати?

Избори:

  1. Ацетаминофен
  2. Пропранолол
  3. Мизопростол
  4. Дифенхидрамин

Верният отговор е № 3 - Мизопростол

Хроничната употреба на нестероидните противовъзпалителни препарати се асоциира с повишен риск от гастроинтестинално кървене, ето защо при хроничното приложение на този клас препарати трябва да се използва и язва-протектиращ препарат.

Мизопростол е простагландин, който инхибира образуването на аденилат циклаза и по този начин редуцира киселинната секреция на гастралните париетални клетки.

За същата цел могат да се ползват и Н2-блокери, както и инхибитори на протонните помпи.