Вашият пациент е развил тежкостепенна фунгиална инфекция. Предписан му е за лечението й венозен Амфотерицин В. Кое от следните твърдения е вярно относто този медикамент?

Избори:

  1. Амфотерицин В може да се прилага само орално
  2. Амфотерицин В е съвместим с повечето венозно приложими медикаменти
  3. Амфотерицин В се прилага венозно в продължение на 20-30 минути
  4. Амфотерицин В е потенциално нефротоксичен

Верният отговор е № 4 - Амфотерицин В е потенциално нефротоксичен

Амфотерицин В е антифунгиален препарат с нефрокосични странични ефекти, поради това по време на приложението му се налага мониториране на реналната функция на пациентът (серумна урея и креатинин).

Амфотерицин В е капризен препарат и поради това не е съвместим с повечето едновременно венозно приложими медикаменти.

Венозната инфузия с Амфотерицин В трябва да бъде с продължителност над 6 часа поради наличните сериозни и кардиоваскуларни странични ефекти на препаратът.