ЕКГ за парамедици – 

 

атриални ритми – 

 

част 2-ра

Предсърдно трептене

 

Ако един фокус в предсърдията стане силно възбудим, той може да генерира импулси с честота 250-350 уд/минута, а в някои случаи до 400 уд/мин.

ТОЗИ ВИД АРИТМИЯ СЕ НАРИЧА ПРЕДСЪРДНО ТРЕПТЕНЕ.

Ако не се причинява от един високораздразним фокус, предсърдното трептене може да се причини от абнормален път на импулсите.

 

 

 

В този случай АV-възела е разделен на две: едната част образува камерният комплекс и отива към камерите, а другата част от АV-възела се връща обратно в предсърдията. При този вид предсърдно мъждене сърдечната честота е по-висока, отколкото при наличие на един раздразнен фокус.

При предсърдното трептене предсърдната и камерната честота не са никога еднакви, това е защото голяма част от предсърдните импулси отиват до АV-възела, само и само, за да “видят”, че той е в покой т.е.в рефрактерен период и това се нарича ФИЗИОЛОГИЧЕН АV-БЛОК. При предсърдното трептене това е протективен механизъм, защото ако камерите започнат да се съкращават с честота 300 уд/минута сърцето няма да може да се пълни с кръв и ще настъпи кардиоваскуларна катастрофа. 

При предсърдното трептене дори Р-вълните да са регулярни, камерните комплекси могат да са регулярни или нерегулярни и това зависи изцяло от работата на АV-възела.

Ключът към предвиждане на клиничният отговор на пациента към този ритъм е разбирането за съкращението на вентрикуларната честота и по точно колко пъти вентрикулите ще се съкращават за 1 минута.

Симптоматиката настъпва когато или много на брой или малко на брой сигнали от предсърдията предизвикват появата на вентрикуларни контракции.

Толерансът на пациента към този ритъм се редуцира от две неща:

·     Колко пъти предсърдията ще се съкратят неефективно

·     Колко пъти камерите ще отговорят успешно на предсърдните импулси

Както вече казахме АV-възела е бариерата/пазача, който блокира повечето сигнали от предсърдията поради наличието на горепосоченият функционален АV-блок, който е в съотношение най-често 3:1 или 4:1.

 Няма да повтаряме общоизвестно описаната находка, че при предсърдното трептене на ЕКГ-записите има находка по подобие на зъбците на трион.

 

За да определим АV-блока на фона на един условно регулярен ритъм, разделяме ПРЕДСЪРДНАТА ЧЕСТОТА на ВЕНТРИКУЛАРНАТА ЧЕСТОТА. Например: ако предсъдията се съкращават с честота 300 уд/мин, а камерите с честота 75 уд/минута имаме АV-блок 4:1.

Възможно е да има и ВАРИАБИЛЕН АV- блок.

ПАК с АV-блок

Понякога когато ПАС се генерира много рано АV-възела още е в рефрактерен период и резултата е както при предсърдното трептене – наличие на Р-вълни без камерен комплекс.

Не е редно да се бъркат блокираните ПАК със синусовият арест или синусовият екзит блок – Р-вълните при блокираните ПАК са ясно видими.

Предсърдно мъждене

Предсърдното мъждене е най-често срещаната аритмия, често се установява при пациенти страдащи от хронично белодробно заБоляване, при пациенти със сърдечни заболявания вкл.валвулопатии и ИБС.

При предсърдното мъждене ние имаме ритъм, при който част от сърдечната мускулатура е деполяризирана, но все още не се е контрахирала, а предсърдията трептят високочестотно. Много фоки в предсърдията симултантно генерират импулси, което създава хаос в предсърдията на сърцето.

Честотата на предсърдните съкращения е 350-600 в минута или повече, при тази висока честота е явно че техните контракции ще са неефективни и камерите няма да се пълнят с кръв адекватно – сърдечното изтласкване може да се срине с до 70% в сравнение с това при синусовият ритъм.

Предсърдното мъждене генерира стотици частични Р-вълни, но те не могат да бъдат различени на стандартната електрокардиограма и поради това на нея липсват Р-вълни при записите със стандартна скорост. 

Камерните комплекси не следват цикличната последователност, както при синусовият ритъм, а са ирегулярни по появата си на ЕКГ-записа.