КАРДИОЛОГИЧЕН

 

 

КОМПЕНДИУМ –  

 

констриктивен

 

перикардит

 

Констриктивният перикардит се развива поради наличие на перикардни увреди в продължение на години, но при някои индивиди има фулминатна еволюция и патологията се разива в продължение на няколко месеца. 

При констриктивният перикардит има затрудение предимно в деснокамерното пълнене, но страда и левокамерната функция на сърцето – развива се предимно деснокамерна недостатъчност.

Както вече споменахме може да се развие констриктивен перикардит при 10% от пациентите преживели остър перкирдит, като при тях няма перикардни наранявания.

Етиология на констриктивният перикардит

 

·     Всички етиологични причини характерни и за острият перикардит

·     По-редки етиологични причини

o  Радиационна терапия

o  Пост-кардиохирургично – развива се от 2 седмици до няколко години след кардиохирургичната интервенция и може да се предхожда от постперикардиотомичен синдром

o  Неоплазии

o  Автоимунни заболявания

Анамнеза, физикални находки и ЕКГ изменения

1.     Признаци на левостранна сърдечна недостатъчност

2.     ЕКГ – неспецифични изменения от нисък волтаж до плоски Т-вълни

3.     Признаци на десностранна сърдечна недостатъчност

a.    Повишение на централното венозно налягане

                                               i.     Признак на Кусмаул

b.    Оотоци

c.    Хепатална конгестия вкл.асцит

Диагностика на констриктивният перикардит

·     Констирктивният перикардит се характеризира клинично чрез сърдечна недостатъчност, но са характерни и следните ехо-находки

o  Нормална левокамерна фракция на изтласкване

o  Нормални размери на лявата и дясната камера

o  Рестриктивен тип левокамерно пълнене

o  Средно изразено би-атриално увеличение

o  Други находки характерни за диастолната сърдечна недостатъчност

Лечение на констриктивният перикардит

·     Смъртността при констриктивният перикардит е около 10-15%/годишно

·     Ако пациентът има високостепенна сърдечна недостатъчност прогнозата е лоша

·     Клинично подобрение се очаква при 70-80% от пациентите

·     Ехокардиографско подобрение се очаква при около 60% от пациентите

·     Причините за липса на терапевтичен отговор след перикардиотамия са:

o  Атрофия на лявата камера

o  Масивни перикардна наранявания

o  Висцерални перикардни наранявания, които водат до развитие на патологични процеси в миокарда на лявата камера