Лекарства

Умора

Алкохолна абстиненция

Треска

Шизофрения

Неочаквано начало?

Да

Да

Да

Да

Не

Тремор?

Да

Не

Да

Възможно

Не

Главно слухови халюцинации?

Не

Не

Възможно

Не

Да

Тахикардия?

Да

Не

Да

Да

Не

Рекурент?

Възможно

Не

Възможно

Не

Да

Халюцинацията е сензорно възприятие без наличие на външни стимули. Често се придружават от общо безпокойство. Халюцинациите често са плашещо изживяване за страдащия.

ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА

Най-често

Лекарства: амфетамин, екстази, кокаин, свръхдозировка с трициклични депресанти.

Екстремна обща умора

Алкохолни халюцинации – делириум тременс

Фебррилен делириум

Шизофрения

По рядко

Тежко метаболитно нарушение с различна етиология

Епилепсия на темпоралния лоб

Мозъчно обемни процеси

Реакция от загуба на близък човек

Мания

Най - рядко

Нарцисизъм

Депресия

Състояния след промяна на съзнанието

Ятрогенни – идиосинкрастични лекарствени реакции

ВЪЗМОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

  • Изследването на урината е полезно при остри ситуации – може да покаже хипергликемична кетоацидоза или тежка дехидратация

  • Ако има гликозурия изследвайте кръвната захар.

  • ПКК може да покаже повишени стойности на MCV при пациенти приемащи повишени количества алкохол и повишени стойности на левкоцитите при фебрилен делириум

  • U&Es, LFTs, TFTs са скрининг за метаболитни заболявания.

  • EEG диагностицира епилепсията на темпоралния лоб

  • Компютърната томография е дефинитивен тест за установяване на обемни процеси в черепната кухина

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ СЛЕДНОТО

  • Визуалните халюцинации подсказват органична патология

  • Пациентите съобщават неохотно за слухови халюцинации, защото те носят стигмата на лудостта.

  • Чисто олфакторните халюцинации са патогномонични за епилепсия на темпоралния лоб и наличието им изисква изследване по спешност.

  • Тактилните халюцинации са сугестивни за алкохолната абстиненция и понякога за кокаинова злоупотреба