Диференциално диагностичен индекс >>> Узнай повече, направи повече

Съдържа симптом ориентиран подход към около 300 често срещани диагностични проблема. Включва признаци, симптоми и абнормални лабораторни находки. Целта на Web базираната диагностична публикация е да спомогне за редуцирането на диагностичните грешки и да подобри качеството на клиничните решения, както при лесни така и при трудни диагностични случаи. Там където е приложимо сме посочили практически ориентирани диференциално диагностични стратегии и алгоритми, което позволява да се постави недвусмислена окончателна диагноза без да се прибягва към излишни изследвания. Убедени сме, че предоставения на Вашето внимание материал, ще е еднакво полезен както за студенти по медицина така и за практикуващите лекари независимо от тяхната специалност, защото третираната материя представлява част от общата лекарска култура. Целта на изложението е информацията да е организирана по начин, който силно да редуцира броя на вероятните първични диагнози и да скъси пътя между работната диагноза и нозологичната диференциална диагноза. При анализа на един синдром се ползват много референтни източници, а също така и най-добрите известни засега диагностични препоръки в дадената област. Ще Ви бъдем благодарни, ако ни посочите фактически грешки и неточности, а също така ако предложите и Ваши допълнения към статиите. Дори да не сте здравен работник, от тази секция на сайта можете да получите много полезна за Вас здравна информация.
Фармакотерапия << The Ancient Art of the Treatment

Looking for online pharmacy? Look for our partners globerx24.com with cheapest prices and fast delivery!

Фармакотерапията се основава на доброто познаване на фармакологията.. Материала е организиран по субспециалности. Лечението на всяко заболяване е организирано чрез представянето на общите цели на терапията, използвани класове медикаменти и съответните им дози, както и кратко описание на хирургичното лечение ако такова е приложимо за съответното заболяване. Посочена е накратко подходящата диета при много заболявания.
Лабораторна диагностика

Някои диагнози са чисто клинични, други като например желязо дефицитната анемия са чисто лабораторни, най-често обаче диагнозата се поставя чрез констилации включващи клинични признаци и лабораторни находки.

Този ресурс представлява великолепно ръководство описващо физиологичните основи върху които се основава използването на даден диагностичен тест, добавен е кратък коментар съдържащ допълнителна клинично полезна информация.

Осигурява информация за много клинично ползвани лабораторни диагностикуми.  

Фармакология

Посетете тази секция на сайта на всяка цена: данни за новорегистрираните лекарства, данни за хранителни добавки и много други, при все че предстои изграждането й тя и в на този етап дава ценна информация ! Тази секция на сайта предоставя информация и за базисната фармакология на лекарствените средства и терапевтичните стратегии, върху които се основава клиничното им приложение: химични характеристики, дозировки, лекарствени взаимодействия и токсични ефекти, с което се завършва цикъла на диагностиката и лекарствената терапия.

Целта на изложението е да предостави запомняща се информация, а също така и принципите върху които се изгражда изкуството на лекарствената терапия. Секцията предоставяща аналитична информация за лекарствените средства ще Ви помогне да си съставите рационален терапевтичен план. Терапевтичния индекс ще Ви дава обзорна пълноценна информация за наличните терапевтични възможности, не само у нас.

Секцията е еднакво подходяща за лекари и фармацевти.

В този раздел е публикуван  ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕН СПРАВОЧНИК, издание 1999 г.под редакцията на проф.Крушков. Ползвайте търсачката на сайта, за по бързо намиране на интересуващия Ви препарат.  
За сайта

Диференциално диагностичния индекс е новаторски online ресурс, който осигурява на практикуващите лекари, фармацевти и студенти по медицина и/или фармакология висококачествена професионална информация, която ще се интегрира като част от Вашата общо медицинска култура, а също така ще помогне да определите най-добрия начин за диагнозата и терапията на Вашите пациенти.

Благодарим Ви че ни посетихте !

Архитектурата на базата данни е обект на закрила от авторското право.

Новините не са обект на авторско право, същото се отнася и за лекарствената информация предназначена за пациентите, както и за друга информация вкл.такава определена като данни.

Ако не сте здравен работник не ползвайте тази информация за самодиагностициране и/или самолекуване, това може да навреди на здравето Ви !

25 Септември 2006 г. д-р Димитър Кехайов©